Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2011

blaszka
Tłum nie jest wybitny - wybitne są tylko jednostki. Tłum ma wiele głów i ani jednego mózgu. Dlatego nie identyfikuję się z tłumem.
— Marek Hłasko
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viaSundaySmile SundaySmile
blaszka
Boję się tych wielkich słów, które czynią nas tak nieszczęśliwymi.
— Joyce James, Ulisses
Reposted fromretread retread viaSundaySmile SundaySmile
blaszka
1612 7a72
Reposted fromapm35 apm35 viaSundaySmile SundaySmile
blaszka

List Osieckiej do Hłaski

Mazury 21 VI 57.

Marku najmilszy!

Tu są Mazury, więc wielkie niebo, jezioro spokojne jak pies. Oczywiście dobry, łagodny pies.

Siedzę na brzegu starej studni, obok gdacze smutna jakaś kura, a ja chcę Ci powiedzieć parę rzeczy ważnych.

Nie wiem czy dobrze to pamiętasz. Zadzwoniłeś do mnie parę dni temu i powtarzałeś "jestem wrak"! I mówiłeś, że nic nie napiszesz

I wołałeś "Nie licz na mnie".

Marek, posłuchaj mnie uważnie.

Tu nie chodzi o to, żebym ja na Ciebie liczyła. Chodzi o to, żebyś Ty na mnie liczył Żebyś wiedział, żebyś zawsze wiedział, że masz na świecie człowieka, do którego w każdy dzień, w każdym stanie i o każdej godzinie możesz przyjść...

Bo nie przeraża mnie to, że mówisz o sobie złe słowa. Nawet wtedy, kiedy dzwonisz późno wieczorem i powtarzasz ,"jestem wrak". Bo to nieprawda.

Marek, masz w sobie to najpiękniejsze, co może mieć człowiek - prawdę. Nie chcesz być taki jak świat, w którym żyjesz. Jesteś najodważniejszy z naszego pokolenia, bo widzisz prawdę nawet tam, gdzie to bardzo boli.

Jesteś bardzo piękny i bardzo wiele wart.

Dlatego bzdurą są te złe słowa, które o sobie mówisz. I bzdurą jest to, czego się boisz, że już nie będziesz pisać Nie zrezygnujesz z prawdy, więc będziesz pisał. Także najlepiej w naszym pokoleniu. Chyba, że przestaniesz się buntować Ale to Ci nie grozi, wiem o tym. Kończę ten trudny list.

Do widzenia, kochany 

Twoja Agnieszka
Reposted fromperla perla viaSundaySmile SundaySmile

July 27 2011

blaszka
9011 b8a0
Reposted frominspiro inspiro viaSundaySmile SundaySmile
blaszka
0936 96d4
Reposted fromrevalie revalie viaSundaySmile SundaySmile
blaszka
7585 d364
Reposted fromfriends friends viaSundaySmile SundaySmile
blaszka
Dom to miejsce, gdzie dusza rozbiera się do naga. Dom to miejsce, gdzie można zdjąć maskę i dać się domowi pogłaskać po policzku. Dom kołysze do snu. Dom nie ocenia, nie rozlicza, dom kocha bezwarunkowo i bezinteresownie. Tylko dom tak kocha. Jeśli jest prawdziwym domem. 
— A. Kacprzyk "Klinika kukieł"
Reposted fromhallon hallon viaSundaySmile SundaySmile
blaszka
Reposted fromcaro caro viaSundaySmile SundaySmile
1092 cf6b
Reposted fromfreakish freakish viaSundaySmile SundaySmile
blaszka
blaszka
9338 7430
Reposted fromretaliate retaliate viaSundaySmile SundaySmile
blaszka
Reposted fromsober sober viaSundaySmile SundaySmile
blaszka
Czuje, że nie potrafi siebie zatrzymać, że wszystko dzieje się mu na przekór. Że może tylko przyglądać się rzeczom i sobie bezradnie, a wszystko i tak będzie działo się wbrew jego woli. Wtedy Tobi płacze. Bez żadnego powodu. A może tylko nie potrafi nazwać tego, co zmusza go do łez. To dlatego zawsze pytany o przyczyny, odpowiada, że boli go brzuch. Oni i tak by nie zrozumieli.
— (wciąż czasami. "źle się czuję". "zmęczona jestem") I. Kulikowski "Polowanie na obłoki"
Reposted fromkawainka kawainka viaSundaySmile SundaySmile
blaszka
My z drugiej połowy XX wieku

My z II połowy XX wieku
Rozbijający atomy
Zdobywcy kosmosu
Wstydzimy się miękkich gestów
czułych spojrzeń
ciepłych uśmiechów

Kiedy cierpimy wykrzywiamy
ironicznie wargi
Kiedy przychodzi miłość
wzruszamy pogardliwie ramionami
Silni, cyniczni z ironicznie
zmrużonymi oczami

Dopiero pózną nocą
przy szczelnie zamkniętych oknach
gryziemy z bólu ręce
umieramy z miłości.
— Małgorzata Hillar - My z drugiej połowy XX wieku

July 15 2011

blaszka
8586 9a13 500
Reposted fromnattini nattini
blaszka
8650 02f8 500
Podobno pogoń za marzeniami to zajęcie dla idiotów. A więc zamknijcie mnie w psychiatryku za to ,że się nie poddaje. 
Reposted frominheartless inheartless
blaszka
8717 217d
Reposted frommariola mariola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl